Resultaten
wo 28 feb 2018

Nieuw bestuur Sint Trudo

Het boegbeeld van Sint Trudo gaat met pensioen. Na 24 jaar, waarvan de laatste 20 als directeur-bestuurder, neemt Thom Aussems op 1 maart afscheid van Eindhovens meest eigenzinnige corporatie. Ter gelegenheid daarvan vindt op woensdag 21 maart het symposium 'Eindhovuh' plaats.

Niet alleen Thom vertrekt. Ook zijn collega Jack Hock treedt per 1 maart terug uit de directie. Jack blijft echter voor Sint Trudo werken als programmamanager Strijp-S. 

Driekoppige directie
De nieuwe directie die op 1 maart het roer overneemt, zet de vernieuwende koers van de corporatie onverminderd voort. Zij bestaat uit drie leden, die in de nieuwe situatie allemaal bestuurlijke verantwoordelijkheid krijgen. Tegelijk treden zij op als teamleiders. Daarmee blijft Sint Trudo een uiterst platte en efficiënte organisatie van niet meer dan twee lagen: directie en teams. 

Edwin Jansen - financieel

Binnen de nieuwe directie vervult Edwin Jansen de rol van CFO. Na een start in accountancy en financieel advies, bekleedde hij verschillende bestuurs-, directie- en managementfuncties in de corporatiesector. Onder meer bij Wonen Limburg, WoCom en Huis en Erf. Sinds juni 2015 werkt Edwin al bij Sint Trudo als directeur Financiën. Oorspronkelijk bedrijfseconomisch opgeleid, haalde hij bij TIAS School of Business and Society recentelijk zijn Executive Master Management & Organization (MMO). 

Jos Goijaerts - investeringen

Jos Goijaerts gaat zich bezighouden met investeringen. Jos werkt al sinds 2004 bij Sint Trudo als directeur Vastgoed. Daarvoor was hij achtereenvolgens in dienst bij de gemeente Rotterdam en had hij 15 jaar zijn eigen adviesbureau op het gebied van bouwen, wonen en projectmanagement. In die periode was hij ook enkele jaren verbonden aan de TU/e, afdeling Bouwkunde. Aan diezelfde TU/e volgde Jos zijn opleiding tot bouwkundig ingenieur. Zijn Master of Marketing (MM) behaalde hij bij TIAS School of Business and Society.

Derde kandidaat
Naast Edwin Jansen en Jos Goijaerts zoekt Sint Trudo een derde directeur-bestuurder, die zich zal richten op innovatie, marketing en verbinding. De corporatie hoopt het werving- en selectietraject binnen afzienbare tijd te kunnen afronden en de naam van de derde directeur-bestuurder bekend te kunnen maken. 

Supporting People blijft missie
Zoals gezegd, het nieuwe bestuur zet de huidige koers van Sint Trudo compromisloos voort. Vanuit haar kernwaarden innovatief, lef en verbindend blijft de corporatie invulling geven aan haar missie: Supporting People. Met bijzondere, betaalbare en duurzame producten, projecten en initiatieven die het verschil blijven maken voor bewoners en voor de stad.