Resultaten
do 22 feb 2018

Duurzaamheidsmanifest Eindhoven: Gewoon doen!

Op vrijdag 16 februari presenteerden de vier Eindhovense corporaties samen met de gemeente en huurdersvertegenwoordiging PEK hun duurzaamheidsmanifest ‘Gewoon doen!’ Samen gaan we voortvarend op weg naar de stip aan de horizon in 2050: een toekomstbestendige gebouwde omgeving, voorzien van duurzame energie, waar het prettig wonen, werken en leven is. 

Corporaties en gemeentedelen kennis, creëren ruimte om te leren en te experimenteren en we maken ons sterk voor aangepaste wet- en regelgeving die onze duurzaamheidsambities niet tegenwerkt, maar juist ondersteunt. 

Wil je de volledige tekst lezen van het Manifest voor een duurzaam Eindhoven? Klik dan hier.    

Sint Trudo betreedt met de presentatie van het manifest geen nieuw terrein. Integendeel, we zijn al jaren volop bezig handen en voeten te geven aan een meer duurzame woningvoorraad. Op onze eigen, eigenwijze manier. Zo verduurzamen we bestaande woningen bij planmatig onderhoud via bijvoorbeeld isolatie en zonnepanelen, waardoor we gemiddeld energielabel B halen. Zónder huurverhoging, want betaalbaar wonen blijft bij ons voorop staan! In leegstaande woningen experimenteren we met all-electric installaties, zonder gas. En op veel plaatsen bouwen we nu al energieneutrale woningen, eveneens gasloos. Bijvoorbeeld op Strijp-S, bij de Quinten Matsijslaan, in de omgeving van het Willaertplein, in de nieuwe fase van plan Celsius en op Vredeoord. Een volgende stap ligt voor de hand:  van energiebesparing naar energieopwekking. Dan wordt de woning een energiecentrale! 

Zo werkt Sint Trudo verder aan een duurzaam Eindhoven. Gewoon door te doen!   


Foto: Norbert van Onna